Güncel / Politika / Siyaset

DANIŞTAY CHP`NİN ÇALTILIDERE İLE İLGİLİ İTİRAZINI HAKLI BULDU

Danıştay 1.Dairesi, Çaltılıdere'deki arazi satışına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi kararına itiraz eden CHP'lileri haklı buldu
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Aliağa İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit şunları söyledi:

Saygıdeğer Aliaga'lilar

CHP olarak Çaltılıdere konusunu sürekli gündeme taşıyoruz.Ancak,  Çaltılıdere satışlarını sınıflandırmak gerekir. Çünkü o bölgede  birden fazla usulsüzlük, hukuksuzluk ve rant paylaşımı  var. Çaltılıdere 1,  satışı   tamamlanan, Çaltılıdere 2 ise 9 ocakta  3.kez ihaleye çıkılacak olan ve parti olarak sosyal medyada olayın içyüzünü videolarla anlatmaya çalıştığımız bölgedir.

Çaltılıdere 1 konusu gündeme çok uzun süre geldi ama parti olarak yaptığımız bütün açıklamalar siyasi boyutlu algılatılmaya çalışıldı. Ekte sunduğumuz belge ise bizim itirazlarımızın siyasi değil gerçekten Aliağa halkının hakkını korumak ve kamuyu zarara uğratmamak uğruna verilen mücadele olduğunun açık kanıtıdır.

 

ÇALTILIDERE 1.in HİKAYESİ :

 

                            İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 461 Parselde kayıtlı taşınmaz Çaltılıdere Köyü Tüzel Kişiliği mülkiyetinde iken Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası kapsamında Aliağa Belediyesi'nin mülkiyetine geçmiştir. Taşınmazın toplam büyüklüğü 597 bin 546 metrekare olup taşınmazda Murat GÜLİBRAHİMOĞLU'nun yaklaşık 13864 m2 bir hissesi bulunmaktadır. Bu hisse taşınmazın %2'sine tekabül etmekle birlikte Tansel Kemerli isimli kişiden satış yoluyla geçmiştir.

 

Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, taşınmazdaki hisseyi 25.07.2017 tarihinde satın almış olmasına rağmen; daha hisseyi satın almadan önce 16 Haziran 2017 tarihinde  küçük hissenin sahibi sıfatıyla, aynı parseldeki Belediye hissesini satın almak için Aliağa Belediye Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştur. Taşınmazın SİT alanı içerisinde kalması sebebiyle Kültür Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından '1. Derecede arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan, tapunun 461 parselinde Aliağa Belediyesi adına hisseli olarak kayıtlı taşınmazın kiraya verilmesinin veya herhangi bir amaçla satışının 2863 sayılı kanunun 13. ve 14. maddeleri kapsamında uygun olmadığı' şeklinde bir kararla satışın hukuka uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ancak verilen karara rağmen Aliağa Belediye Başkanlığı ısrarla taşınmazın Murat'a satışı hususunda her türlü çareyi uygulamaya başlamıştır. Taşınmaz üzerindeki arkeolojik SİT alanında kalan kısım Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından ifraz edilmiş ve yeni yapılan parselasyon çalışması ile SİT’ten temizlenmiştir. Bu haliyle 1030 parsel numarası alan taşınmazda kalan 248 dönümlük belediye hissesi aynı parselde 5.876 m2 hisse sahibi Murat'a 09.01.2018 tarihinde ihalesiz ve adrese teslim şekilde bu defa alan küçüldüğü için fiyata 50-TL m2’ye çıkarılarak, toplamda ise yaklaşık 12.350.000-TL bedelle satılmıştır.

 

1- ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUFA HAKKINI KULLANMAYARAK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERMİŞTİR.

 

Aliağa Belediye Başkanlığı, Murat tarafından yapılan satın alma başvurusu anında taşınmazdaki ufak hissenin Murat'a satıldığını öğrenmiştir. Piyasa rayiç değerinin çok altında bir rakama satılan küçük hissenin kamu yararı gözetilerek Aliağa Belediyesi tarafından önalım hakkı kullanılarak alınması gerekmekteydi. Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından önalım hakkı kullanılmayarak kamu zarara uğratılmıştır.

 

Ancak parselin bir resmi kuruma satışının ve devrinin önünde yasal bir engel bulunmamaktaydı. Nitekim bu anlaşıldığında;İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, Aliağa Belediyesine yazdığı 16.08.2017 tarih ve19606498-01099.E.216386838 sayılı yazısında; “1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen rekreasyon alanı, rekreatif alanı ve birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 461 parsel nolu, toplam 597 bin 546 metrekarelik taşınmazda bulunan 13864 metrekarelik şahıs hissesinin kamu yararı doğrultusunda şufa hakkının kullanılarak alınması akabinde taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı fiyata satılmasını” talep etmişti. Bu talep Aliağa Belediyesince kabul edilmeyerek kamu zarara uğratılmıştır.

 

Aliağa Belediyesi küçük hisseyi ön alım hakkı ile kullanarak 45.000,- TL bedelle mülkiyetine geçirecekti. Böylelikle oluşan 597.546 m2’lik kendi tasarrufundaki parseli 25,47- TL/m2 fiyatla ve 15.219.496,- TL toplam bedelle Büyükşehir Belediyesine satacaktı. Şüfa hakkı için ödediği 45.000,- TL düşülürse kasasına girecek miktar net olarak 15.174.496,- TL olacaktı. Ama bu yapılmadı.

                                     

2- TAŞINMAZIN KIYMETİ KASITLI OLARAK DÜŞÜK GÖSTERİLMİŞTİR.

 

                                      Şikayete konu taşınmazın küçük hisse sahibine satışına esas olmak üzere Aliağa Belediyesi Kıymet Takdiri Komisyonu tarafından yapılan kıymet takdiri işlemleri sürecinde komisyonda bulunan Çaltılıdere Muhtarı ve diğer mahalli üyeler Belediye Başkanlığı yetkilileri tarafından açıkça kandırılmıştır. Muhtar ve diğer üyeler belediye yetkilileri tarafından yanlış yönlendirilerek kasıtlı olarak şikayet konusu taşınmazın değeri düşük gösterilmiştir. Tarla vasfındaki arazilerin bile günümüzde 400-500 -TL m2 fiyatlarında satıldığı bir ortamda böyle değerli bir taşınmazın değerinin 50-TL olarak belirlenmesi taşınmaz satışının neye hizmet ettiğini açıkça göstermiştir.

 

         3- ŞİKAYET KONUSU TAŞINMAZDA ÖN ALIM HAKKININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ HEM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HEM DE ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ'NİN TALEBİ OLMASINA RAĞMEN ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI KEYFİ BİR TUTUM SERGİLEYEREK TAŞINMAZIN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

 

                                      1030 parseldeki taşınmazın taşınmazdaki küçük hisse sahibine encümen kararıyla satılması hususu ortaya çıktığı andan itibaren Aliağa Belediye Meclisi üyeleri tarafından Aliağa Belediyesi'nce önalım hakkının kullanılması Aliağa Belediye Meclisinde gündeme getirilmiştir. 5 Eylül 2017 tarihli Aliağa Belediye Meclisi'ne sunulan önerge ile küçük hisse sahibinde bulunan hissenin ön alım hakkının kullanılarak taşınmazın tek tapu haline getirilmesi ve mülkiyetin tamamen Aliağa Belediye Başkanlığı'na geçmesi talep edilmiş ve bu yönde meclis kararı alınmıştır. Ancak Belediye Meclisinin bu kararı Başkanlık makamınca işleme konulmamıştır. Bu hususta yine İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya müdahil olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarih ve 970 sayılı kararına ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 16.08.2017 tarih ve19606498-01099.E.216386838 sayılı; 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen rekreasyon alanı, rekreatif alanı ve birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 461 parsel doğru toplam 597 bin 546 metrekare taşınmazda bulunan 13864 metrekarelik hissenin kamu yararı doğrultusunda şufa hakkının kullanılması akabinde taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satılması yönünde yazı Aliağa Belediye Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. Ancak Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından bu talep yazısı da görmezden gelinerek taşınmazdaki ön alım hakkı kullanılmayarak taşınmaz ısrarla şüpheli Murat'a satılmak istenmiştir.

 

 

YASAL SÜREÇ NASIL GELİŞTİ      :

 

Yukarıda anlattığımız tüm bu usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar neticesinde  Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı nezdinde, Aliağa Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanı, Parti Yöneticileri ve bir kısım partililerce Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca İzmir İdare Mahkemesi'nde yapılan işlemin iptali için dava açılmıştır. Açılan dava halihazırda devam etmektedir.

Yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucunda Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunularak soruşturma izni istenmiş ancak İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verilmemiştir. Bunun üzerine Danıştay 1. Dairesi'ne itiraz edilmiştir. Danıştay 1. Dairesi'nin 2018/1989 E. - 2018/2012 K. sayılı kararıyla özetle 'yapılan şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması' şeklinde gerekçeyle soruşturmanın yürütülerek gerekli incelemelerin yapılmasına yönelik karar verilmiştir. Bu karar göstermektedir ki, yapmış olduğumuz suç duyurusuna konu satış işlemi baştan sona hukuka aykırılıklar içermektedir. Danıştay da verdiği kararda somut belge ve usulsüzlükler olması sebebiyle yapılan usulsüzlüklerin ve usulsüzlükleri yapan belediye yetkililerinin araştırılmasına yönelik karar vermiştir.
Bu haber 05.01.2019 20:43:39 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Radyo